İşletmelerde Çevre Muhasebesi ve Diğer Çevresel Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumunun Araştırılması

Ayşen KORUKOĞLU
2015 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi  
ÖZET Günümüzde iç ve dış ilgi gruplarının artan çevresel beklentileri, işletmelerin çevresel sorumluluk, duyarlılık ve faaliyetlerinde artışa yol açmıştır. Aynı zamanda işletmeler, daha iyi bir çevre anlayışına ve çevresel faaliyetleri hakkında topluma bilgi sağlama sorumluluğuna sahip olmaya başlamıştır. Bu çalışmada çevre muhasebesi ve diğer çevresel faaliyetlerin işletmelerde gerçekleşme durumu ele alınmış, İzmir ilinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere uygulanan anket
more » ... lanan anket çalışmasının sonuçları açıklayıcı veri analizi ve parametrik olmayan istatistiksel teknikler kullanılarak değerlendirilmiştir. ABSTRACT Nowadays; the growing environmental expectations of internal and external stakeholders have led to an increase in the environmental responsibility, sensitivity and activities of the enterprises. At the same time, enterprises have started to have a better understanding of the environment and a responsibility to provide information to society about their environmental activities. This study focuses on the realization of environmental accounting and other 84 Ayşen KORUKOĞLU environmental activities in enterprises. A survey was carried out on enterprises in various sectors within Izmir province and the results were evaluated and reviewed using exploratory data analysis and nonparametric statistical techniques.
doi:10.18354/esam.70686 fatcat:uagd6fkwfjg3tohzl27n3fmlkq