STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF EFFECTIVE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC INSTITUTIONS
STRATEGIA ORGANIZACJI JAKO NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Wiesław HARASIM, Jacek DZIWULSKI
2016 Nowoczesne Systemy Zarządzania  
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje definiowania i strukturalizacji kapitału ludzkiego. Zidentyfikowano najistotniejsze składowe kapitału ludzkiego dla zarządzania instytucjami publicznymi. Wskazano najważniejsze elementy zarządzania organizacjami publicznymi w najbliższej przyszłości.
doi:10.37055/nsz/129370 fatcat:e45ncpsuhveupm4j72kselr72e