Correction to: Plexin-B1 silencing inhibits ovarian cancer cell migration and invasion

Shuangmei Ye, Xing Hao, Ting Zhou, Mingfu Wu, Juncheng Wei, Yongjun Wang, Li Zhou, Xuefeng Jiang, Li Ji, Yin Chen, Lanying You, Yiqun Zhang (+4 others)
2019 BMC Cancer  
doi:10.1186/s12885-019-6367-9 fatcat:mxnbligv4fc23gajq7re5sxg3y