2.2. Jurisprudencia general: derecho penal (Primer Semestre 2010)

Joan Baucells i Lladós, Esther Hava García, Maria Marquès i Banqué
2010 Revista Catalana de Dret Ambiental  
2.2. Jurisprudencia general: derecho penal (Primer Semestre 2010)
doi:10.17345/rcda1061 fatcat:zofhf5b7kzfmxh53uunk45mznq