The Effect of Raw Material Freshness on Fish Oil Quality Produced in Fish Meal & Oil Plant

Barış Bayraklı, Hünkar Avni DUYAR
2019 Journal of anatolian environmental and animal sciences  
The effect of raw material freshness on fish oil quality produced in fish meal and oil factories in the Black Sea during the 2007-2008 fishing season was investigated. The fish oil was produced from anchovy (Engraulis encrasicolus) which were processed on catch day (D0), Day 1(D1), Day 2 (D2), and Day 3 (D3) after catching and thiobarbituric acid (TBA) values of the fish oils that having different freshness degree of raw material were determined as D0, D1, D2, and D3. Thirty-one fatty acids in
more » ... otal were identified and the total ratio of identified fatty acids ranged between 87.35% and 88.22% among the groups. In the freshest group (D0), the average saturated (SFA), monounsaturated (MUFA), and polyunsaturated (PUFA) fatty acids contents were 34.21%, 21.51%, and 32.04%, respectively. In the 1 day old material (D1), the average SFA, MUFA, and PUFA contents were 34.17%, 21.73%, and 32.32%, respectively. In the 2 days old material (D2), the average SFA, MUFA, and PUFA contents were 34.06%, 21.29%, and 32.18%, respectively. In the 3 days old material (D3), the average SFA, MUFA, and PUFA contents were 34.48%, 21.66%, and 31.21%. In addition, atherogenicity (AI) and thrombogenicity index (TI) , which is an evaluation index for fatty acids, and polyene (PI) index indicating the degradation of PUFA were calculated, and the obtained data were compored with the recommended limit values for human health. Based on the findings, it was determined that if the raw material was processed earlier, the amount of PUFA in fish oil would be higher. In light of these results, it can be recommended that the factories that produce according to the feed law should produce the fish oil that is rich in 3 and 6 according to the food law instead of feed law. Öz: Bu araştırmada, Karadeniz'de 2007-2008 av sezonunda balık unu ve yağı fabrikalarında üretilen balık yağı kalitesine kullanılan hammadde tazeliğinin etkisi araştırılmıştır. Avlandıktan sonra 0, 1, 2 ve 3 üncü gün işlenen ve tiyobarbitürik asit (TBA) analizleri yapılan hamsi (Engraulis encrasicolus) balığından üretilen balık yağı grupları D0, D1, D2 ve D3 olarak belirlenmiştir. Gruplar arasında tespit edilebilen 31 çeşit yağ asitlerinin toplam oranı %87.35 ile %88.22 arasında değiştiği belirlenmiştir. Tazelik gruplarından D0 için ortalama doymuş yağ asidi (SFA) %34.13, tekli doymamış yağ asidi (MUFA) %21.36 ve çoklu doymamış yağ asidi (PUFA) miktarı %32.45 olarak tespit edilmiştir. Birinci gün örneğinde (D1), SFA oranı %34.17, MUFA oranı %21.73 ve PUFA oranı %32.32 olarak tespit edilmiştir. İkinci gün örneğinde (D2), SFA oranı %34.06, MUFA oranı %21.29 ve PUFA oranı %32.18 olarak bulunmuştur. Üçüncü gün örneğinde (D3) ise, SFA oranının %34.48, MUFA oranının %21.66 ve PUFA oranının %31.21 olduğu belirlenmiştir. Tazelik grupları arasında PUFA miktarının zamana bağlı olarak azaldığı ve gruplar arasında ki farkın istatistiki olarak önemli olduğu bulunmuştur (P<0.05). Ayrıca, çalışmada insan sağlığı açısından yağ asitleri için bir değerlendirme indeksi olan atherogenicity (AI) ve thrombogenicity indeksi (TI) ile PUFA'nın bozulma değerini gösteren polyene (PI) indeksi hesaplanmış ve elde dilen veriler tavsiye edilen limit değerleri ile kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre hammadde ne kadar kısa sürede işlenirse balık yağında ki PUFA miktarının daha yüksek olacağı belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında, yem kanununa göre üretim yapan balık unu ve yağı fabrikalarının 3 ve 6 bakımından zengin olan balık yağını gıda kanununa göre üretmeleri önerilmektedir. Anahtar sözcükler: DHA, Hamsi, Engraulis encrasicolus, EPA, Karadeniz, Yağ asitleri.
doi:10.35229/jaes.636002 fatcat:pjetntt5zzfhddvhtqype4t6xi