Vzpon komunistov na oblast: Primerjava Poljske in Jugoslavije

Maja Lukanc
2017 Prispevki za novejso zgodovino  
Komunističen prevzem oblasti na Poljskem in v Jugoslaviji je kljub podobni izkušnji medvojne agresije potekal precej drugače. V obeh državah se je začel že med vojno, a jugoslovanska partija je z lastnimi silami dokončno utrdila svojo moč že leta 1945, medtem ko je poljskim komunistom konsolidacija oblasti uspela dve leti po koncu vojne ob izdatni pomoči Sovjetske zveze in prisotnosti Rdeče armade. Prispevek poskuša primerjalno predstaviti vzpon poljske in vzpon jugoslovanske komunistične
more » ... komunistične partije na oblast, s poudarkom na pri nas manj znanem, poljskem primeru. Kronološko osvetli medvojni razvoj obeh komunističnih gibanj, njunih partijskih linij ter nastajajočih oblastnih organov. Posebno pozornost posveti dejavnikom, ki so vplivali na različno politično in družbeno pozicijo poljskih ter jugoslovanskih komunistov, kot tudi vprašanju kako sta jim partiji morali prilagajati svojo taktiko, metode in tempo vzpona na oblast.
doi:10.51663/pnz.57.1.07 fatcat:smwm3khivvgwhoztaosjr34uyu