Conferința internațională CAENTI - Regiune, identitate și dezvoltare durabilă - Alba Iulia, 20-30 septembrie 2006

Maria Mureșan
2006 Sociologie Româneasca = Romanian Sociology  
Practici pluraliste în relaþiile publice din Franþa VIAÞA ªTIINÞIFICÃ Conferinþa internaþionalã CAENTI Regiune, identitate ºi dezvoltare durabilã Alba Iulia, 20-23 septembrie 2006
doaj:9086cb00071541daa0db54d47aeb39d2 fatcat:35ckugfhzzbenirg7dq4bsbwai