ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ - ОСНОВНА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПРОКУРОРА

О. В. Москаленко
2019 Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"  
В даній статті досліджуються питання щодо сутності публічного обвинувачення, як основної кримінально-процесуальної функції прокурора. Аналізуються точки зору вчених, щодо моменту виникнення обвинувальної функції у кримінальному процесі та її змісту. Наводяться аргументи відносно того, що підтримання публічного обвинувачення - це го­ловна і єдина кримінально-процесуальна функція прокурора при розгляді матеріалів кримі­нального провадження судом першої інстанції, яка займає домінуюче становище у
more » ... истемі кримінально-процесуальних функцій. Зазначається, що виконання прокурором у суді про­цесуальної функції обвинувачення - це практична реалізація тих висновків, до яких він прийшов на стадії досудового розслідування. Функція обвинувачення, що виконується про­курором у кримінальному судочинстві, спрямована не тільки на висунення обвинувачення і доведення його перед судом, а виступає також правовим засобом захисту інтересів особи, держави і суспільства від злочинних посягань в цілому.
doi:10.32837/npnuola.v21i0.569 fatcat:sszb6pzcmvexdcwfyugtjtfbva