Museernas maktspråk

Bengt Lundberg
2016 Nordisk Museologi  
Erik Hofren brukar, ndr han ska ingjuta modi museianstdllda och museologistudento; tala om att tva branscher har vuxit snabbare dn andra under senate: at~· vaktbolag och museet: Dessa yrkesomraden har det gemensamt att de vaktat: Vaktbolagen vakar over vara nuvarande egendomar och museerna over skatterfran det forflutna. Det vdktarna bevakar dr i allmanhet ldtt att ersdtta, medan museernas bevakningsobjekt oftast dr oersdttliga. Det dr dessutom sa, att museerna i vdxande utstrdckning blir
more » ... na om nodvdndigheten av att skydda sina tillgangar och darfor anlitar vaktbolag.
doi:10.5617/nm.3699 fatcat:bu3xymqrijb6hibakirroehxvu