Laktimak Forte: a Modern Approach to Preventive Dysbiosis in Patients with Acute Respiratory Viral Infections

О. К. Дуда, Л. П. Коцюбайло, В. О. Бойко, А. І. Конопляник, А. Р. Вега
2018 Family Medicine  
Лактімак Форте: сучасний підхід до профілактики дисбіозу у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції о.к. дуда, л.П. коцюбайло, В.о. Бойко, а.І. конопляник, а.р. Вега Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРвІ) -найбільш поширені інфекційні хвороби, що вражають усі вікові групи населення. Експерти вООЗ відзначають, що ця найпоширеніша в людській популяції група хвороб в останні роки має постійну тенденцію до
more » ... шення. Соціальні причини, що пов'язані з глобальним процесом постійного зростання урбанізації, більш тісні контакти людей практично в будь-якій точці земної кулі та посилення міжконтинентальних міграційних процесів сприятимуть подальшому поширенню ГРвІ. Зменшення кількості ускладнень і запобігання виникненню негативних наслідків ГРвІ знаходяться в прямій залежності від способу лікування. Мета дослідження: вивчення ефективності Лактімак Форте у хворих на ГРвІ з погляду на профілактику розвитку дисбіозу, у тому числі і на фоні антибіотикотерапії. Матеріали та методи. У дослідження включено 150 хворих віком від 18 до 65 років з діагнозом ГРвІ середньотяжкого та тяжкого ступенів, у тому числі 65 (43,3 %) пацієнтів з ускладненням пневмонією. Було проведено комплексне обстеження хворих протягом 14 днів стаціонарного лікування: аналіз динаміки загальних показників крові та бактеріологічного дослідження калу на мікрофлору. Статистичний аналіз даних та оброблення результатів були виконані за допомогою пакету інтегрованих програм «sPss statistics 20». Результати. Динамічне спостереження дозволило виявити у 38,4% хворих на момент госпіталізації симптоми, що характерні для гастроінтестинального синдрому (ГІС) (послаблення стільця до трьох разів на добу, біль у животі, здуття, бурчання, відрижка повітрям). Значно рідше пацієнтів турбувала нудота -тільки у 5,9% випадків. Після лікування: у двох групах досягнуто повної ерадикації умовно-патогенної кишкової флори, у третій ці збудники виявлені у 16 із 50 осіб (p<0,001). Ускладнення з боку дигестивної системи (розвиток діареї на фоні застосування антибіотиків): пацієнти І групи лише у 7% випадків мали наведені вище ознаки, а особи ІІІ групи -у 87 % випадків (р<0,0001). Під час комплексної терапії з Лактімак Форте відзначено повноцінну нормалізацію кишкової мікрофлори у 92,5% пацієнтів І та ІІ груп, проти 39,5 % третьої (р<0,001). Пацієнти основних груп мали зменшення інтоксикаційного синдрому (критерій манна-Уїт-ні=124,50; р=0,340). відносний ризик зниження показників неспецифічної резистентності організму у хворих ІІІ групи (стандартна терапія) -в 17,1 разів вищий (rr=17,10; 95% CI: 2,76-105,70) порівняно з пацієнтами, які приймали комплексне лікування (χ 2 =11,68, φ=0,578, р=0,001). Заключення. У хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, які приймали комплексне лікування, ризик розвитку ускладнень, клінічного розмаїття симптомів та відсутність нормалізації імунологічних показників у 14 разів нижчий порівняно з пацієнтами ІІІ групи. відзначено повноцінну нормалізацію кишкової мікрофлори у 92,5% пацієнтів І та ІІ груп, проти 39,5% ІІІ групи. Ключові слова: гострі респіраторні вірусні інфекції, Лактімак Форте, дисбіоз, дорослі.
doi:10.30841/2307-5112.4.2018.160449 fatcat:arcyjsx7ijh3hdd5dreecmftmm