Белешки за јазикот на хемијата. 11. За периодичната таблица и за агрегатната состојба на атомот од цинкот

Бојан Шоптрајанов
2015 Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering  
Денешново продолжение на серијата Белешки за јазикот на хемијата е посветено на двата елемента од насловот. Покажано е дека и самите хемичари не се безгрешни при обидите да се воспостават логични и прифатливи норми кога во прашање се важни елементи од јазикот на хемијата.
doi:10.20450/mjcce.2015.739 fatcat:u4spgjrzazb65jwamyieextui4