Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura V (2013) FOLIA 135 Aleksandra Smyczyńska "Przepis na adaptację" Jana Jakuba Kolskiego i jego realizacja w filmie Wenecja

Wyższa Szkoła Zarządzania I Bankowości, Krakowie, Jan Kolski
unpublished
jest autorem trzech adaptacji filmowych: Daleko od okna (2000)-na podstawie opowiadania Hanny Krall Ta z Hamburga (1993), Pornografii (2008)-według prozy Witolda Gombrowicza pod tym samym tytułem (1960) oraz intere-sującej mnie Wenecji (2010)-na motywach opowiadania Włodzimierza Odojew-skiego Sezon w Wenecji (1979, 1999). Kolski jest również "teoretykiem" adaptacji filmowej. Najpełniej wypowie-dział się na ten temat w opublikowanej w roku 2010 książce Pamięć podróżna. Fragmentozbiór filmowy.
more » ... tozbiór filmowy. Wśród polskich reżyserów ostatnich dwóch dekad nie było chyba nikogo, kto by w sposób tak metodyczny i praktyczny zarazem opisał "technikę" adaptacji filmowej. O warsztatowych trudnościach adaptacji wypowiadał się nieco szerzej chyba tylko Andrzej Wajda, m.in. w wykładzie z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiąc o adaptacjach utworów literackich Kolski ujawnia świadomość pewnej aporii-z jednej bowiem strony transpozycje filmowe cudzych tekstów stwarzają okazję do snucia własnej, autorskiej opowieści, z drugiej zaś domagają się postawy szacunku, a nawet pokory wobec autonomii literackiego pierwowzoru: Sytuacja jest jasna, jeśli korzysta się z cudzego pierwowzoru, filtruje cudzą wizję przez własną wrażliwość (Lebecka 2006: 92). Kiedy pracuję z cudzym tekstem, boję się, aby nie wytracić sensu pierwowzoru, nie zra-nić uczuć autora. No, chyba że nie żyje. Z cudzym dziełem obcuje się trudniej, bo ono domaga się uważności, lepszego rozpoznania (Siedlik 2005: 22). W przypadku cudzego tekstu mam wielki respekt dla autora (Maciejewski 2002: 13). Wnikliwe przyglądanie się cudzemu tekstowi, szacunek dla autora, a równocze-śnie filtrowanie obcej narracji przez własną wrażliwość doskonale oddaje stworzony przez Kolskiego "przepis na adaptację", zamieszczony w Pamięci podróżnej. Książka ta jest rodzajem sylwy współczesnej: mieszanką autobiografii, tekstów literackich
fatcat:tnnsvwwx7bcbnc6ecwctiyutam