Methodology of forming and stimulation of the phonemes pronunciation
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА СТИМУЛЯЦІЇ ВИМОВИ ФОНЕМ

Natalia Havrylova, Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University
2019 Actual problems of the correctional education  
Actual problems of the correctional education 18 nacional'nogo universy'tetu imeni I.Ogiyenka. Vy'p. XXI, Ch.1, Seriya social'na pedagogika, 2012. -S.7-27. 3. Bondar V.I. Chy' pry'zhy'vet'sya pivnichnoamery'kans'ka model' inklyuziyi v Ukrayini? / Vitalij Bondar, Viktor Sy'n'ov, Vlady'slav Ty'shhenko // Ridna shkola. -2012. #8-9. -S.20-27. 4. Defektologichny'j slovny'k: Navchal'ny'j posibny'k / Za redakciyeyu V.I.Bondarya, V.M.Sy'n'ova. -K.: «MP Lesya», 2011 -528s. 5. Podlasыj Y'.P. Kurs lekcy'j
more » ... po korrekcy'onnoj pedagogy'ke: Ucheb. posoby'e dlya stud. sred. specz. ucheb. zavedeny'j. -M.: Gumany't. y'zd. centr VLADOS,2002. -S.238. 6. V.M.Sy'n'ov, V.I.Bondar Osvitnya integraciya uchniv z intelektual'ny'my' porushennyamy' / V.M.Sy'n'ov, V.I.Bondar.: Min-vo osvity' i nauky' Ukrayiny'. Nacz. Ped.un-t imeni M.P.Dragomanova. Vy'd-vo NPU imeni M.P.Dragomanova. -2015. -398s. 7. Suxomly'ns'ky'j V.O. Najvidstalishi u klasi / V.O.Suxomly'ns'ky'j // Vy'br. tv. K.:
doi:10.32626/2413-2578.2019-13.18-36 fatcat:li6r5qjlj5ejdepnrqjch5rfzu