Study on the Influence of Ultrasonic Vibration on the Specific Energy of Sawing Ceramic

Jianyun Shen, Zhengcai Li, Jiangquan Wang, Xipeng Xu
2016 Procedia CIRP  
doi:10.1016/j.procir.2016.03.135 fatcat:ef4dlkxjgncdfepa7abgtbibn4