Miocene Brachiopods from the Židlochovice locality, Czech Republic

Jana Pavézková, Šárka Hladilová, Maria Aleksandra Bitner
2013 Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  
Miocene brachiopods are reported for the fi rst time from two boreholes, designated as ŽIDL1 and ŽIDL2, drilled in 2010 at the Židlochovice locality (Carpathian Foredeep, Moravia, Czech Republic). Four species, namely Argyrotheca cuneata (Risso, 1826), Argyrotheca sp., Joania sp. and Megathiris detruncata (Gmelin, 1790), have been identifi ed. Th ey are very rare in the studied material and occur mainly in the ŽIDL2 borehole, only A. cuneata has been found in the ŽIDL1 borehole. All the
more » ... le. All the discussed species are common in the Miocene of the Central Paratethys. Abstrakt V příspěvku jsou prezentovány první nálezy miocenních brachiopodů z lokality Židlochovice (karpatská předhlubeň, Morava, Česká republika), a to ze dvou nových vrtů, ŽIDL1 a ŽIDL2, které byly na této lokalitě provedeny v roce 2010. Byly zjištěny celkem 4 druhy brachiopodů, a to Argyrotheca cuneata (Risso, 1826), Argyrotheca sp., Joania sp. a Megathiris detruncata (Gmelin, 1790). Vyskytují se poměrně velmi vzácně a v malém počtu jedinců, byli nalezeni zejména ve vrtu ŽIDL2, pouze druh A. cuneata se objevil i ve vrtu ŽIDL1. Všechny zjištěné druhy jsou běžné v miocénu Centrální Paratethydy.
doi:10.5817/gvms2013-1-2-56 fatcat:7d7by35h35bapbvubfideb3bkq