PLEJOTROPOWE EFEKTY GENÓW PPD-B1 NA PLON I JEGO KOMPONENTY W LINIACH REKOMBINACYJNYCH PSZENICY ZWYCZAJNEJ CV. MERCIA W WARUNKACH POLSKI

Krzysztof Kowalczyk, Danuta Miazga, Anthony Worland, Edyta Paczos-Grzęda, Maria Chrząstek, Agnieszka Jakubczak
2006 Acta Agrophysica   unpublished
fatcat:3do5dtjfovh7jfan5hty5thw5y