Cell selection algorithm performance for Tetra trunk

Azad Karatas, Berna Ozbek, Erinc Deniz Bardak, Ilker Sonmez
2016 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU)  
Özetçe -Bu makalede, telsiz haberleşme sistemi Tetra trunk standardı için, kullanıcıların hesapladıgı C1 yol kaybı parametresi ve baz istasyonları tarafından yayınlanan baz istasyonunun yeterli kapasiteye sahip oldugu bilgisi kullanılarak, kullanıcıların en uygun baz istasyonunu ile haberleşmesini saglayan hücre seçim algoritması önerilmiştir. Kullanıcıların hareketsiz oldugu ortamda, hücre içerisindeki farklı sayıda kullanıcılara göre benzetim sonuçları elde edilmiştir. Önerilen hücre seçim
more » ... ilen hücre seçim algoritmasının mesafe tabanlı hücre seçim algoritmasına göre kullanıcıların baz istasyonlarına daha adil birşekilde dagılım sagladıgı ve baglanan kullanıcıların daha iyi sinyal karışım ve gürültü oranı degerlerine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler-Tetra, profesyonel telsiz haberleşmesi, hücre seçim algoritması Abstract-In this paper, we present a cell selection algorithm for Tetra trunk based professional mobile radio systems. The users are attached the base stations by considering the C1 path loss parameter and the cell load indicator broadcasted by each base station. The simulation results are obtained for various scenarios. It is observed that proposed cell selection algorithm gives better performances than distance based cell selection algorithm in terms of fair distribution of users among base stations and the signal to interference plus noise ratio belonging to attached users.
doi:10.1109/siu.2016.7495755 dblp:conf/siu/KaratasOBS16 fatcat:n3rdscizgngjnlqxhyoo2azpq4