Mechanism and control factors of water blocking in tight sandstone gas reservoir

HongMing TANG, BaiYu ZHU, Xi WANG, LieHui ZHANG, Feng ZHAO, JunJie WANG
2018 Scientia Sinica Technologica  
doi:10.1360/n092017-00200 fatcat:bhue5vl3inah7fel67rnktpf5u