Vereine, Gesellschaften und Anstalten

1856 Plant Systematics and Evolution  
4 fructiferi demure refracli siliquam saepius subaequantes, in racemos paucifloros (4 --8 -floros), rhachi clongata plus minusve flexuosa remotisiliquosos collocati. Flores magnitudine fere A. arenosae. Calyx lutescens, albido-marginatus. Petala calycem lriplo superantia, alba (1. in sicco violascenlia), unguibus lutescentia. Siliqua linearis (immatura) hinc inde contracliuscula ; valeae planae, 3-nerviae, nervis iateralibus venulosis, medio paullo obsolelioribus. Quamquam fruclus maturos
more » ... uclus maturos nondum vidimus, hanc plantain esse Arabidis generis vix est quod dubitemus. Iffulta habet cure A. a m b i g u a DC. communia (specimina hujus in Museo bot. imp. Vindob. recedunt imprimis statura majore et siliquis arrectis), estque ut ilia A. pelraeae Lmk. proxima. Habit. in Croatia (Fr. M a I y.) Cardamine croalica Nob. Glaberrima; foliis omnibus semipinnatiseclis, segmenlis omnibus integerrimis, apice rotundatis, inferioribus iineari-obovatis, superioribus confluentibus~ fete 3--5parlitis ; pedicellis divaricatis, siliquis linearibus utrinque altenuatis, glaberrimis, stylo elongato. Perennis. Caules digitales 1. spithamei~ adscendentes, tenues, mox in ramos copiosos graciUimos elongalos divisi (glaberrimi). Folia carnosa (glaberrima) , longe-petiolata , semipinnatisecla I. imparipinnali-partita, segmentis sub -trijugis ~ jugis inferioribus saepissime exiguis. Racr, mi 5--lO-flori~ flexuosi; pedicelli flore longiores, fructigeri d;varicati, siliq~tas secundas remoras gerentes. Calyx corolla triplo circiter brevior, lutescens. Petala obovalo-spathulala, integra, alba, inferne luleola. Ovarium glaberrimum, lineare, stylo ipsius longiludine. Siliqua (immatura) pollicaris el ultra, sub-linearis~ nempe basi et apice paullo angustata. Proxima esl C. c a r n o s a e W. el K., diversa imprimis foliis el siliquis divaricatis remotis. Foliorum segmenla eliam sant quam in ilia majora. Habit. in Croatia (Fr. M a I y). (Fortsetzung folgt.) Vereine, Gesellschaften und Anstalten.
doi:10.1007/bf02070533 fatcat:u4xngah24bcn3elsqp4cegngn4