Savaş Suçları ve Siber Operasyonlardan Doğan Bireysel Cezai Sorumluluk

Yunus Emre GÜL
2020 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları dergisi  
The types of individual criminal responsibilities are listed in the Rome Statute Article 25(3). Individuals or organized groups who conduct cyber operations during armed conflicts have an individual criminal responsibility derived from their acts. They may commit war crimes by conducting cyber operations that reach a certain level of violence, however, even if the operation does not constitute a war crime per se, perpetrators might still be responsible for their actions. In line with this, how
more » ... n individual criminal responsibility occurs arising out of those operations is examined in this article. Öz Bireysel cezai sorumluluk türleri Roma Statüsü Madde 25(3)'te listelenmiştir. Silahlı çatışmalar sırasında siber operasyonlar gerçekleştiren bireyler veya organize gruplar, eylemlerinden doğan bireysel cezai sorumluluğa sahiptirler. Bu kişiler belirli bir şiddet eşiğine ulaşan siber operasyonlar düzenleyerek savaş suçları işleyebilirler; ancak bu operasyon bizatihi savaş suçu teşkil etmese dahi, failler eylemlerinden sorumlu olabilirler. Bu doğrultuda, söz konusu operasyonlardan doğan bireysel cezai sorumluluğun nasıl ortaya çıktığı bu makalede incelenmektedir.
doi:10.33433/maruhad.798304 fatcat:imbobj2h25ffvkcaiobeoswa5u