Design of technology for the rye-wheat bread "Kharkivski rodnichok" with the addition of polyfunctional food additive "Magnetofооd"

Iryna Tsykhanovska, Victoria Evlash, Alexandr Alexandrov, Tetiana Lazarieva, Karina Svidlo, Tatуana Gontar
2017 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Розроблено технологію житньо-пшеничного хліба «Харківський родничок» з додаванням поліфункціональної харчової добавки «Магнетофуд». Досліджено якісні показники житньо-пшеничного тіста та готового виробу, збагачених харчовою добавкою «Магнетофуд». Встановлено, що введення добавки в кількості 0,15 % до маси борошна зменшує час бродіння тіста на 10,0-16,7 %; збільшує вихід тіста на 2,1-3,7 % та вихід хліба на 3,3-3,6 % Ключові слова: поліфункціональна харчова добавка, житньо-пшеничне тісто, хліб
more » ... арківський родничок», показники якості Разработана технология ржано-пшеничного хлеба «Харьковский родничок» с добавлением полифункциональной пищевой добавки «Магнетофуд». Исследованы качественные показатели ржано-пшеничного теста и готового продукта, обогащенных пищевой добавкой «Магнетофуд». Установлено, что добавки в количестве 0,15 % к массе муки уменьшает время брожения теста на 10,0-16,7 %; увеличивает выход теста на 2,1-3,7 % и выход хлеба на 3,3-3,6 % Ключевые слова: полифункциональная пищевая добавка, ржано-пшеничное тесто, хлеб «Харьковский родничок», показатели качества UDC 66.075.8
doi:10.15587/1729-4061.2017.117279 fatcat:z7fflqw435empddlyv3vjjpcyi