STUDIU PRIVIND DIRECŢIILE STRATEGICE ALE CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, 2019-2025

Chitoroaga Valentina
2020 Zenodo  
Conceptul managementului strategic al Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova (CNCRM), se bazează pe abordare sistemică şi este orientat pentru administrarea şi utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare şi de patrimoniu, planificarea, coordonarea şi analiza impactului serviciilor/produselor oferite în vederea obţinerii avantajului competitiv al CNCRM.
doi:10.5281/zenodo.3979444 fatcat:d5m5vgb3knerxaxfslihlwis6m