Επικοινωνιακές και θεσμικές παράμετροι μιας χρήσιμης αλλά παραγνωρισμένης υπηρεσίας: μια πρώτη προσέγγιση της κοινοτικής μετάφρασης

Theodoros Vyzas
2016 International Journal of Language Translation and Intercultural Communication  
<p>Το άρθρο αυτό αποτελεί μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση που επιδιώκει να δώσει το γενικότερο στίγμα της κοινοτικής μετάφρασης σε διεθνές επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, θα γίνει προσπάθεια εννοιολογικής οριοθέτησης με έμφαση στα προς μετάφραση κείμενα, τις μεταφράσεις και τους αποδέκτες τους. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η σχέση κοινοτικής μετάφρασης και κοινοτικής διερμηνείας, καθώς η δεύτερη έχει ουσιαστικό προβάδισμα έναντι της πρώτης, ενώ θα γίνει αναφορά και στις σχέσεις εξουσίας που
more » ... ς εξουσίας που διαμορφώνονται μέσα από τη μετάφραση. Κατόπιν θα διερευνηθεί ο βαθμός θεσμοθέτησης, μέσα<br />από την τυχόν ύπαρξη νομικού πλαισίου και την ενδεχόμενη εφαρμογή του και στο τέλος η προσοχή μας θα στραφεί στις δυνατότητες κατάρτισης των κοινοτικών μεταφραστών. Θα αποδειχθεί ότι η κοινοτική μετάφραση αποτελεί ταυτόχρονα εξειδικευμένη μετάφραση και κοινωνική υπηρεσία που δεν έχει ως τώρα τύχει ανάλογου ενδιαφέροντος.</p>
doi:10.12681/ijltic.10658 fatcat:rbgn2rvjybfdbgqvzvr6qss2fe