Model Uncertainty in Accelerated Degradation Testing Analysis

Le Liu, Xiao-Yang Li, Enrico Zio, Rui Kang, Tong-Min Jiang
2017 IEEE Transactions on Reliability  
doi:10.1109/tr.2017.2696341 fatcat:d2k6xwmq6zfuzdt5se2qkooetu