Ανάπτυξη μεθόδου παραγωγής προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας αλουμινούχου τσιμέντου από εγχώρια παραγόμενα μεταλλουργικά και μεταλλευτικά παραπροϊόντα και απορρίματα [thesis]

Ευθύμιος Δουρδούνης
doi:10.12681/eadd/14280 fatcat:u35dghovwjeapjndpurdbqpqne