The political system of the United States of America and congregationalism (puritanism)
Istorijski koreni političkog sistema Sjedinjenih Američkih Država i kongregacionalizam (puritanizam)

Milan Petrović
2019 Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Nišu  
Апстракт: Политички систем Сједињених Америчких Држава настао је из једне варијанте протестантског хришћанства, конгрегационализма или пуританизма, који наглашава значај јудаистичког Старог завета и учење о предодређености (предетерминацији). Као такав, пуританизам је играо битну улогу приликом настанка америчког типа демократије и сурове колонизације садашње територије Сједињених Држава. Ипак, пуританизам се није сасвим одрекао новозаветне хришћанске љубави, што је у међународној политици
more » ... ало у Маршаловом плану и спасавању Србије од глади првих година Титовог режима. Кључне речи: протестантизам, конгрегационализам (пуританизам), Сједињене Америчке Државе, Титов режим. када је у 4. веку хришћанство васељенске цркве постало државна религија римскога царства, хришћанство је затекло већ потпуно уобличене институције и правни поредак те светске империје, које је тек поступно могло да уобличава и усмерава сагласно своме светоназору. Притом, највећи противник нове религије није био древни политеизам, који је брзо ишчезавао, већ јереси унутар ње, и њихово побијање било је главни задатак седам васељенских сабора у раздобљу између 325. и 787. године. но, тај задатак био је само делимично испуњен, јер су неке јереси не само опстале, већ су се успоставиле као засебне цркве: аријанска црква, Монофизитска црква, несторијанска црква, те још неке мање цркве. Први значајан пораз васељенска црква је претрпела услед великог раскола 1054. године, када се коначно распала на западни део, из кога је произашла
doi:10.5937/zrpfn0-21680 fatcat:y7sph5ov5nagfedopf554ft4cm