Zmysłowy taniec ożywionych liter. Kilka słów o typografii elektronicznej

Agnieszka Przybyszewska
2017 Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie  
Kilka słów o typografii elektronicznej Od tekstowej scenografii ku "teatrowi typografii" i tekstom "typograficznie niepowściągliwym", czyli nowa nauka czytania i pisania W swojej Odzie do typografii Pablo Neruda pisał o "przestronnym okręcie / książek, / okręcie typografii żeglującej" 1 , by za chwilę dodać, że "litera była / nie tylko pięknem, / była życiem [...]". Współczesność (która notabene przyniosła długo oczekiwaną reedycję tej wydanej w Chile w 1956 roku unikatowej pozycji stanowiącej
more » ... rawdziwy hołd dla materialności zapisu) 2 to czas, w którym nie brak liter, które naprawdę ożywają. W pracy Life Writer Christy Sommerer i Laurenta Mignonneau litery tekstu wpisywanego przez użytkownika (interfejsem tego projektu jestwyglądająca na staroświeckąmaszyna do pisania, w którą wkręcono jak najbardziej niestaroświecki, nowomedialny papier elektroniczny) nie spoczywają bez ruchu, lecz po chwili rozbiegają się we wszystkie strony, dosłownie żyjąc własnym, biologicz-Z Sztuka Edycji 2/2016 ISSN 2084-7963 (print) ISSN 2391-7903 (online) s. 41-52
doi:10.12775/se.2016.018 fatcat:izezimhn7behplynzbprctjvxe