RBind: computational network method to predict RNA binding sites

Kaili Wang, Yiren Jian, Huiwen Wang, Chen Zeng, Yunjie Zhao, Alfonso Valencia
2018 Bioinformatics  
doi:10.1093/bioinformatics/bty345 pmid:29718097 fatcat:5vtny2uqfvda3kk65fxciszdia