Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Belkıs ZERVENT ÜNAL, Soner VURKIR
2017 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
Öz Çalışma kapsamında, birinci ve ikinci cer pasajı aşamalarında cer makinası ekartman ayarlarındaki değişimin seçilmiş iplik özelliklerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla her iki pasaj için iki farklı ekartman mesafesi ayarı seçilerek cer şeridi üretimi gerçekleştirilmiş ve bu şeritler sabit üretim parametreleriyle iplik haline getirilmiştir. Ardından ipliklerin tüylülük, düzgünsüzlük ve mukavemet değerleri test edilmiş ve ekartman mesafesindeki artışın üç iplik özelliğini de
more » ... umsuz etkilediği görülmüştür. Bu durumda çalışmada numune olarak seçilen Şanlıurfa GAP pamuğu için daha kısa ekartman mesafesinin iplik kalite parametreleri açısından daha olumlu sonuçlar doğurduğu belirlenmiştir. Abstract In the scope of the study, it was aimed to determine the effect of the variation of the roller setting on the selected yarn properties in the first and second passage draw frame stages. For this purpose, two different draft distances were chosen for both passages and draw frame strip was produced. Then, these strips were made into yarn with constant production parameters. The hairiness, unevenness and strength properties of the yarns were tested with standard method. As a result, it was observed that increasing the draft distance affects negatively the selected three yarn properties. In this case, it has been determined that the shorter draft distance has more positive results in terms of yarn quality parameters for Şanlıurfa GAP cotton selected as the sample in the study.
doi:10.21605/cukurovaummfd.310057 fatcat:oea576omczb7dirt52w256di44