Miljømæssige målsætninger for transportsektoren

Henrik Gudmundsson
2020
Der er i Danmark og visse andre lande fastlagt særlige miljømæssige mål for transportsektoren. Målene kan ses som forsøg på at lægge miljømæssige rammer for sektoren som led i at fremme integration af miljøhensyn og bæredygtig udvikling. Det danske sektormål for CO2 har bl.a. været kritiseret for at medføre unødig høje reduktionsomkostninger. CO2-målet revideres i år som led i den nationale klimastrategi. Eftersom sektormålenes styringsmæssige effekt hidtil har været begrænset kan det være
more » ... t kan det være relevant at overveje ud fra hvilke kriterier miljømål for de enkelte sektorer - herunder transportsektoren - mere generelt kan fastlægges og forankres i sektoren. Indlægget introducerer baggrunden for anvendelse af miljømål, præsenterer eksempler på deres anvendelse og diskuterer mulige fremgangsmåder og principper for at opstille sektormiljømål. Udgangspunktet er et netop afsluttet ph.d. projektet, hvor spørgsmålet behandles teoretisk.
doi:10.5278/ojs.td.v7i1.4827 fatcat:r3cajflr75fqzl5c7fckvcaiey