Om några genombrottsdalar i östra Kaukasus

Hj. Sjögren
1890 Geologiska Foereningan i Stockholm Foerhandlingar  
F o i w h t i i ) L . N:O 151. 13d 12. Hiift. 5. 425 0111 n k r a gtmoiebrottsdalar i Af HJ. SJOCREN. iistra Haukasas. En-utfiirligare frainstiillning af nigra intressanta fall af genombrottsdalar i iistra Kauknsus fdrbercdes fiir en annaii publikation, nicn d5 Yiiinct 8r af allm8nt. geologiskt intrcsse, .leiiinas liYr en mera kortfattad teckning af saniiiia fijrlidllnnden sBsoni bidrag till en frsga, soni under scnastc drcn varit lifligt diskutcrad i den geologiska ocli geografiska literaturen.
doi:10.1080/11035899009443093 fatcat:aswlkbh4dfgzrh56lwgo7u7fdu