LÜTFULLAH B. EBÎ YÛSUF EL-HALÎMÎ'NİN İSTANBUL KÜTÜPHANELERİNDEKİ FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM VE MENSUR SÖZLÜK NÜSHALARI

Adem Uzun
2019 The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)  
Adem UZUN ** Özet XV. yüzyılın önemli müelliflerinden biri olan Lütfullah Halîmî, Amasya'da doğup büyümüş, Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) ve II. Bayezid (1481-1512) döneminde kadılık görevinde bulunmuş ve Türkçe, Farsça ve Arapçayı çok iyi bilen bir âlimdir. Akâid, tefsir, fıkıh, tıp ve edebiyat gibi alanlara vukufiyetinin yanında Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde sözlük yazacak kadar da iyi bir dilcidir. Özellikle Bahru'l-garâyib, Nisârü'l-mülk ve Lügat-i Halîmî adlı eserler, Halîmî'nin en
more » ... ler, Halîmî'nin en önemli Farsça-Türkçe sözlükleridir. Manzum olarak kaleme alınan Bahru'l-garâyib az sayıda istinsah edilmişken mensur ve alfabetik olarak yazılan Nisârü'l-mülk ve Lügat-i Halîmî, hocalar ve öğrenciler tarafından sıkça kullanıldığından çok sayıda istinsah edilmiş ve nüshaları geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Yukarıda söz konusu olan eserlerin İstanbul kütüphanelerindeki yazma nüshaları birbirlerine benzer olmaları dolayısıyla hatalı olarak veritabanlarına aynı adlarla kaydedilmiştir. Bu üç eserin, özellikle de Lügat-i Halîmî'nin yazma nüshalarının çok olması nedeniyle bölgesel bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın İstanbul'la sınırlı tutulması, yazma nüshaların burada çok fazla olması noktasında belirleyici olmuştur. Bu makalede kütüphanelerde veritabanlarına adları sehven yanlış kaydedilen nüshaların hangileri olduğu tespit edilmeye çalışılmış ve içerikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.
doi:10.30568/tullis.599746 fatcat:yimgagbxavcb5eivls4ouioh64