Mariusz Chadacz

Wyższa Szkoła Ekonomii, Innowacji Lublinie
2012 TOM 1, NUMER 1 INNE MATERIAŁY, s   unpublished
Uwaga na wolność Wolność jest wartością, o którą spory sięgają czasów starożytnych. Wiele plemion, setki ludzi, mężczyzn i ko-biet, oddawało życie w imię wolności, która moim zda-niem jest jedną z najważniejszych wartości, jaką powinno się brać pod uwagę, gdy tworzy się od podwalin społeczeń-stwa, mniej lub bardziej złożone. Nie bez powodu o wol-ności mówi większość religii świata oraz ustrojów poli-tycznych, jednak różnice w jej rozumieniu bywają skrajne. W życiu każdego człowieka bywają
more » ... y, kie-dy czuje się schwytany, skrępowany czy wewnętrznie lub zewnętrznie zamknięty. Wówczas wolność jest czymś, co staje się obiektem pożądania, celem samym w sobie. Liczne reżimy polityczne pokazały, że narzuca-nie sposobu życia nie skutkuje niczym dobrym. Zmiany są szansą na polepszenie tego, co człowiekowi nie od-powiada, lecz zarazem bardzo trudnym etapem, kiedy trzeba przejść z jednego stanu do drugiego. Sprawia to, że osoba szukająca wolności będąca w potrzasku, chcąc zmiany, może jednocześnie bać się jej realizacji. Inną kwestią jest liberalizm, postawa łatwo i szeroko gło-szona przez coraz większą liczbę ludzi. Według mnie mówi bardzo dużo o wartości wolności, lecz zapomina o człowieku w tym wszystkim. Osobiście uważam, że życie jest najważniejszą wartością, więc w kontekście słynnej eutanazji zabicie osoby na jej własne życzenie jest morderstwem. Jest to tematyka bardzo skompli-kowana, ponieważ ból i cierpienie osoby, która czeka na śmierć, wydaje się dla tej osoby nie do zniesienia.
fatcat:k7vk2y6y3nftbli57yzrcijbv4