Marketing Strategy Process: Quantitative Analysis of the Customers' Satisfaction

Gitana Dudzevičiūtė, Valentina Peleckienė
2010 Business: Theory and Practice  
Several years ago one of the most respected management-consulting firms, McKimsey & Co., defined the key business practices that characterized "well-run organizations". The results of this study were summarized and the most fundamental conclusion was made that the most successful companies are not more successful because of any superiority in strategic planning (Schoell et al. 1987) . It is impossible to determine whether a strategy was correct or not if the implementation of this strategy is
more » ... this strategy is unsound. The implementation of the marketing strategy is effective and the strategy is appropriate if the targets of the company met requirements for growth, share and profits (Grundey 2008). The most important factor indicating the success of the marketing strategy is the customers' value creation by meeting their needs (Alvin J. Silk 2006). The problem exists how to evaluate and calculate in a quantitative manner the customers' satisfaction factor. The additional efforts and resources are necessary (Minnesota Dep. 2008). The aim of this paper is to describe and to make a comparative analysis of the marketing strategy processes proposed by different authors, to make quantitative analysis of the customers' satisfaction, referring to the particular example of the company. Santrauka. Prieš keletą metų viena iš geriausių vadybos konsultavimo kompanijų McKimsey & Co nustatė pagrindinius verslo kriterijus, apibūdinančius gerai valdomą organizaciją. Tyrimo rezultatai buvo apibendrinti ir padaryta esminė išvada, kad sėkmingiausiai veikiančios kompanijos tampa ne tokios sėkmingos dėl strateginio planavimo pranašumo praradimo (Schoell et al. 1987) . Sudėtinga nustatyti, ar pasirinkta strategija buvo teisinga, ar ne, jeigu šios strategijos įgyvendinimas buvo nepagrįstas. Marketingo strategijos įgyvendinimas tampa efektyvus ir pati strategija pasirenkama teisingai tuomet, kai kompanijos tikslai atitinka jos vystymąsi, rinkos dalies augimą ir pelningumą. Vienas svarbiausių veiksnių, atskleidžiančių kompanijos marketingo strategijos sėkmę − tai vartotojų poreikių patenkinimas (Abdullah et al. 2001) . Kyla klausimas dėl šio veiksnio kiekybinio įvertinimo. Reikalingos kompanijos papildomos pastangos ir lėšos šiam tyrimui atlikti. Straipsnio tikslas − apibūdinti ir atlikti skirtingų autorių siūlomų marketingo strategijos proceso modelių lyginamąją analizę ir, remiantis X kompanijos pavyzdžiu, atlikti vartotojų pasitenkinimo kiekybinį įvertinimą. Reikšminiai žodžiai: marketingas, marketingo strategija, strategijos įgyvendinimas, kiekybinė analizė, marketingo strategijos procesas, vartotojų poreikių tenkinimas.
doi:10.3846/btp.2010.37 fatcat:zncaago34zhdhfyfcdpeaw5z4m