Literature reports
Věstník literární

1884 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz 20SÉ polárky až 82 setin obloukové vteřiny dosíci; denní praecesse pak při reclascensi hvězdy l Ursae minoris až % obloukové vteřiny; při domněnce, že nitro země jest tekuté žhavé, dosáhne dennV nutace daleko větších hodnot. Pozorování rectascense hvězd polárních od l / 4 ku % hodině jich denního zdánlivého
more » ... ního zdánlivého pohybu rozhodne, která z domněnek jest pravdivá. L. de Balí uveřejnil právě pozorování za tímto účelem konaná. Denním pohybem osy světové dají se snad též vysvětliti nesrovnalosti v hodnotách souřadnic circumpolárních hvězd. V pohybu hvězd lze tedy čísti vnitřní útvar naší zeměkoule, jakož i změnu po doby poledníků a pomocí těchto pravou podobu naší země. (Astr. Nachr. Bd. 10G a Bulletins de V Academie Boy ale de Belgique. 3. Série Tome III. 1882.) Věstník literární. A. Hlídka programů. Výroční zpráva c. k. státní školy střední v Litomyšli za školní rok 1883 obsahuje pojednání: Nejhlavnější základy mathematické psychologie od dr. J. Plašila, (st. 36). O mathematické psychologii ve světě filosofickém dosud málo bylo jednáno. Jakkoli původ její převádí se až k Leibnitzovi a žáku jeho Wolftovi, za kladatelem jejím jest J. Herbart, který ve spisu "De attentionis mensura" první základy "statiky a mechaniky", jak praví, položil (r. 1822) a duševědu na empirii, *metafysice a mathematice založil (r. 1824). Psychologie Herbartova, kterou právem jmenují mechanikou představ, se ujala a klestila si dráhu jmenovitě mezi rakouskými psychology. Podivno jest však, že mathematická Část této jinak velmi oblíbené duševědy přímo zanedbávána byla a jest. Jediný M. Drobisch (Erste Grundlehre der mathem. Psychol. 1850) pokusil se o soustavnější spracování mathemat. psychologie, které před ním a po něm (vyjmeme-li stručnou úvahu T. Wittsteinovu v "Zeitschrift fur exc. philos." 1868.) nikdo si nevšímal. U nás, pokud mi známo, dosud nikdo o věci této zvláště nejednal. Panu dr. J. Plašilovi jsme za to vděčný že nejhlavnější základy mathematické duševědy jazykem českým vyložil. Obšírné pojednání jeho rozestupuje se na dvě části: a) o poměrech představ stati ckých (7-23), b) o poměrech představ dynamických (23-36); oběma částem předeslán jest úvod (1-6). Pan spisovatel jest věrným stoupencem školy Herbartovské, jak o tom svědčí celkový směr i jednotlivé části jeho pěkné úvahy, jíž jmenovitě zavděčil se těm. kteří nemají příležitosti, aby ve spisech Herbartových se probírali. Reproduttivní ráz činí celkovou úvahu účastnou všech zásluh a částečně i námitek, které o mathematické psychologii vůbec proneseny byly, na př. Waitzem (Lehrbuch der Psychologie), Langem (Zur Grundlegung der mathem. Psych.) a j. Po našem rozumu, abychom jen na něco málo ukázali, nemá věta (p. 3) "uznáváme, že substrát výjevů duševních,
doi:10.21136/cpmf.1884.120933 fatcat:ocqiqu4hjbd2vmm5swvysfd3ry