Sustainable waste management with mechanical biological treatment and energy utilization

2017 Tehnički Vjesnik  
Professional paper A successful example of sustainable waste management applicable to towns or regions with more than two hundred thousand inhabitants is discussed. Modern landfill with composting facility, mechanical biological treatment and energy utilization of waste in the town of Celje, Slovenia, covering the needs of 24 surrounding municipalities, is described in details. The advantages, but also some difficulties that were indicated during the operation of the system are shown. Applied
more » ... ocessing technology significantly reduces waste, extracts secondary raw materials and uses waste as an energy source, so achieving a sustainable system for a number of years. According to this successful example, our aim is to encourage similar projects in Croatia as well. Održivo gospodarenje otpadom s mehaničko biološkom obradom i energetskim iskorištavanjem Stručni članak U radu se razmatra uspješan primjer održivog gospodarenja otpadom primjenjiv za gradove odnosno regije s dvjestotinjak i više tisuća stanovnika. Detaljno je opisano suvremeno odlagalište s kompostanom, mehaničko biološkom obradom i energetskim iskorištavanjem otpada u gradu Celju koje pokriva i potrebe 24 okolne općine. Ukazano je na prednosti, ali i neke poteškoće koje su se pokazale tijekom rada sustava. Ovo odlagalište primijenjenom tehnologijom obrade znatno smanjuje količinu otpada, izdvaja sekundarne sirovine te koristi otpad kao energent, čime se postiže održivi sustav za dulji niz godina. Želja nam je da se na temelju ovog uspješnog primjera potaknu slični projekti gospodarenja otpadom i u Hrvatskoj. Ključne riječi: energetsko iskorištavanje; gospodarenje otpadom; kompostiranje; mehaničko biološka obrada
doi:10.17559/tv-20150709113428 fatcat:fsvvwdg46bdmzive5dcjno7g4q