OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Gül DALGAR, Nazan KAYTEZ
2022 Scientific Educational Studies  
Araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının müzik etkinliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılan 23 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan " Görüşme Formu" ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çoğunluğu dersi pandemi döneminde uzaktan aldığı için verimli geçmediğini, ders
more » ... in genişletilmesi gerektiğini, müzik etkinlikleri kapsamında çoğunlukla şarkılar, ritim oyunları ve tekerlemeler gibi konulara değinildiğini, okul öncesi dönem çocuklarının kullanabileceği farklı müzik aletlerinin tanıtılmadığını ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu müzik etkinlikleri planlarken müzik, hareket ve oyunu birleştirdiğini, müzik merkezlerinde özellikle davul trampet el ve parmak zili, ritim çubukları, def, tahta kaşıklar ve parmak zili gibi vurmalı materyallerin olması gerektiğini belirtmişlerdir. Çoğunluğu bir müzik aleti çalmayı bilmektedir ve mezun olduktan sonra çocuklarla müzik etkinlikleri konusunda eğitim almak istemektedir. Öğretmen adaylarına göre müzik etkinlikleri okul öncesi dönem çocuklarının en fazla bilişsel gelişimlerini desteklemektedir.
doi:10.31798/ses.1177501 fatcat:duwt6jbkarcxnhwgk6zv7kh3im