Staffing characteristics and their associations with the severe maternal outcomes at Indonesian tertiary hospitals
Kvalita zdravotnického personálu a vztah mezi ní a komplikacemi při porodu v indonéských terciárních nemocnicích

Makhfudli Makhfudli, Ferry Efendi, Anna Kurniati, Retnayu Pradanie, Susy Katikana Sebayang
2020 Kontakt  
Aim: Staffing is believed to have a profound influence on the reduction of maternal mortality and severe maternal morbidity. Our research aims to examine the relationship between staffing characteristics and severe maternal outcomes. Methods: We conducted a retrospective cross-sectional study analyzing the data of deliveries and staffing from the eleven maternity units at the tertiary hospitals in the Java region of Indonesia. Results: The present study revealed that staffing characteristics
more » ... e significantly associated with severe maternal outcomes. Maternity units with a higher nurse to birth ratio reduced the odds of severe maternal outcomes by 52% (OR = 0.476; 95% CI: 0.307-0.739). However, admission to units with a higher midwife to birth ratio increased the odds of experiencing severe maternal outcomes by 1.8 times (OR = 1.809; 95% CI: 1.070-3.059). The likelihood of severe maternal outcomes in maternity units is reduced by 52% for every additional year of nursing experience (OR = 0.476; 95% CI: 0.304-0.745), and by 69% for every additional year of midwifery experience (OR = 0.313; 95% CI: 0.200-0.491). Conclusions: The findings signify the prominent role of healthcare workers in maternal healthcare at the tertiary level. A further study is recommended to provide more support for the evidence-based policy in relation to developing safe staffing standards within the maternal healthcare framework. Kvalita zdravotnického personálu a vztah mezi ní a komplikacemi při porodu v indonéských terciárních nemocnicích Souhrn Cíl: Zdravotnický personál je považován za jeden ze zásadních faktorů ve snaze snížit mortalitu a morbiditu při porodu. Náš výzkum si klade za cíl prozkoumat vztah mezi kvalitou zdravotnického personálu a komplikacemi při porodu. Metodika: Byla provedena retrospektivní průřezová studie, ve které byla analyzována data týkající se porodů a zdravotnického personálu ve vysoce specializovaných (terciárních) nemocnicích v indonéském regionu Jáva. Výsledky: Tato studie odhalila, že kvalita zdravotnického personálu je silně spojena s výskytem komplikací při porodu. Porodní sály s větším poměrem zdravotnického personálu na jeden porod omezily pravděpodobnost výskytu komplikací při porodu o 52 % (OR = 0.476; 95 % CI: 0.307-0.739). Na porodních sálech s větším poměrem porodních asistentek na jeden porod nicméně došlo k 1,8násobnému zvýšení pravděpodobnosti komplikací při porodu (OR = 1.809; 95% CI: 1.070-3.059). Pravděpodobnost výskytu komplikací při porodu na porodních sálech je u zdravotních sester snížena o 52 % za každý další odsloužený rok (OR = 0.476; 95% CI: 0.304-0.745) a o 69 % za každý další odsloužený rok u porodních asistentek (OR = 0.313; 95% CI: 0.200-0.491). Závěr: Zjištěné skutečnosti ukazují význam zdravotnického personálu v mateřské péči na terciární úrovni. Doporučuje se provést další výzkum, který by dále podpořil zavádění zdravotní politiky založené na faktech při nastavování standardů zdravotní péče pro zdravotnický personál v rámci mateřské péče.
doi:10.32725/kont.2020.007 fatcat:iyj4e4o4ibggfi3oih2mfy6g3a