BOSHLANG'ICH SINFLARDA ZAMONAVIY PED-TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Muxsimova Dildora Saydiaxmadovna, Mirdjalilova Xilola Baxodirovna
2022 Zenodo  
Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarida yangi pedtexnolo-giyalardan foydalanish ahamiyati xususida so'z boradi.
doi:10.5281/zenodo.7243250 fatcat:upj5nxqrqzay7ms54mzicvotte