Camili Vadisi'ndeki (Artvin, Türkiye) bazı akarsuların larval Simuliidae (Insecta, Diptera) türlerinin ekolojik gereksinimleri

Özge BAŞÖREN, Nilgün KAZANCI
2021 Acta Aquatica Turcica  
This study was carried out in July 2016 in Camili (Macahel) which is Turkey's first and only biosphere reserve area. This study aimed to investigate the Simuliidae species of some streams in Camili Valley, to identify the "reference site" which are important for the Water Framework Directive (WFD), to determine ecological characteristics of the studied sites according to System A and System B Classification of Water Framework Directive (WFD), to explore the relationship between the recorded
more » ... ies and some environmental variables of streams by using CCA technique. For this purpose, 257 individuals of Simuliidae were sampled from nine studied sites. Physicochemical variables (dissolved oxygen, pH, water temperature, electrical conductivity, velocity) were measured at each studied site. In Camili Valley the following species were collected: Simulium (Nevermannia) angustitarse, Simulium (Nevermannia) cryophilum, Simulium (Nevermannia) vernum, Simulium (Simulium) bezzii, Simulium (Simulium) tuberosum, Simulium (Simulium) variegatum. Because anthropogenic stresses were insignificant in the research area, studied sites and Simuliidae fauna of the area were not affected negatively. Also, six of the studied sites have reference habitat conditions. Camili Vadisi'ndeki (Artvin, Türkiye) bazı akarsuların larval Simuliidae (Insecta, Diptera) türlerinin ekolojik gereksinimleri Özet Bu çalışma, Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili (Macahel) bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile Camili Vadisi'nde bulunan bazı akarsulardaki Simuliidae türlerinin ve Su Çerçeve Direktifi (SÇD) için önem taşıyan "referans istasyon" ların belirlenmesi, Su Çerçeve Direktifi (SÇD)'nin Sistem A ve B sınıflandırmasına göre çalışılan istasyonların ekolojik karakterlerinin tespit edilmesi, CCA analizi kullanılarak bazı çevresel değişkenler ile kaydedilen türler arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, dokuz örnekleme noktasından Simuliidae familyasına ait 257 birey toplanmıştır. Her örnekleme alanında fizikokimyasal değişkenler (su sıcaklığı, pH, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen, akıntı hızı) ölçülmüştür. Teşhisler sonucunda Simulium (Nevermannia) angustitarse, Simulium (Nevermannia) cryophilum, Simulium (Nevermannia) vernum, Simulium (Simulium) bezzii, Simulium (Simulium) tuberosum, Simulium (Simulium) variegatum türleri tespit edilmiştir. Çalışma alanında antropojenik baskı önemsiz düzeyde olduğu için çalışılan istasyonlar ve Simuliidae faunası olumsuz etkilenmemiştir. Ayrıca, istasyonlardan altı tanesi referans istasyon özelliği göstermektedir.
doi:10.22392/actaquatr.757088 fatcat:lx5dyfxsujbl7in4nt2gtdyl5q