Analizy LCA dla dróg i mostów jako narzędzie do szczegółowej i kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko

Agata Dąbal, Marcin Łyszczarz
2016
W artykule przedstawiono możliwości wykonywania analiz LCA w odniesieniu do dróg i mostów wraz z określeniem zasadniczych warunków brzegowych i ustaleniem jednostki funkcjonalnej. Na przykładach przeanalizowano charakterystyczne drzewa procesów stanowiące podstawę do dalszych analiz. Przedstawiono oparte na analizie LCA metody oceny oddziaływania obiektów drogowych i mostowych na takie elementy środowiska, jak klimat czy warstwa ozonowa. Opisano także wpływ warunków brzegowych i rozbudowy
more » ... procesów na uzyskiwane wyniki, w odniesieniu do skali oddziaływania na środowisko, wskazując w jaki sposób interpretacja wyników umożliwia podjęcie optymalizacji przyjętych rozwiązań projektowych celem zmniejszenia oddziaływania na środowisko.
doi:10.24358/bud-arch_16_151_04 fatcat:gop6refjfrg2hm5rpzmb5bfruu