A comparative analysis of the accuracy of body fat measurements using spectrophotometry, bioelectrical impedance and anthropometric technique vs. air displacement plethysmography in a group of powerlifters

Magdalena Człapka-Matyasik, Marzena Grdeń
2017 Nauka Przyroda Technologie  
Abstrakt Wstęp. Analiza składu ciała sportowców jest szczególnie ważna w aspekcie planowania żywienia i obciążeń treningowych. Szczególnie w sportach siłowych powtarzalność i precyzja pomiarów odgrywają istotną rolę w przypadku okołotreningowych zmian masy i składu ciała. Precyzyjne monitorowanie tych zmian właściwie dobraną metodą pozwala na przewidywanie skutków nieodpowiedniej diety czy obciążeń treningowych. Celem pracy było porównanie dokładności pomiarów zawartości tłuszczu (%Fat)
more » ... ej metodami spektrofotometrii (NIR), impedancji bioelektrycznej (BIA) i techniką antropometryczną (SF) w porównaniu z pletyzmografią powietrzną (BP) jako metodą referencyjną w grupie aktywnych sportowo mężczyzn uprawiających trójbój siłowy. Materiał i metody. Badania wykonano jednoczasowo w grupie 49 mężczyzn (19-26 lat) uprawiających trójbój siłowy klasyczny. Zawartość tłuszczu zmierzono urządzeniem typu Bod Pod (metoda BP), aparatem FUTREX 6100A/ZL (metoda NIR), analizatorem Tanita MC 780 MA (metoda BIA) oraz cyrklem typu Harpenden (grubość fałdów tłuszczowo-skórnych, technika SF). Wyniki. W grupie ogółem współczynnik dokładności pomiaru %Fat wynosił w stosunku do metody referencyjnej: 100% w przypadku metody BIA, 94% w przypadku metody SF i 74% w przypadku metody NIR. W grupie osób o zawartości tłuszczu w ciele ≤ 20% (L-Fat-P) i > 20%
doi:10.17306/j.npt.2017.3.21 fatcat:zblbremjyrghjfsik5qdl4ay5u