A serdülőkori mentalizáció vizsgálata : A Reflektív Funkció Kérdőív magyar változatának (RFQ-H) pszichometriai jellemzői

Erzsébet Szél, Éva Szabó
2020
szAbó Éva SZTE BTK Szociál-és Fejlődéspszichológiai Tanszék ÖsszefoglAló Háttér és célkitűzések: A Reflektív Funkció Kérdőív a mentalizáló képesség színvonalának mérésére kidolgozott eszköz. Az eredeti, 46 tételes skála serdülőváltozata célcsoportonként és kultúránként eltérő jellegzetességeket mutat. A jelen tanulmányban a kérdőív pszichometriai sajátosságait vizsgáltuk egészséges serdülők körében. Módszer: A vizsgálatban 434 fő vett részt, átlagéletkoruk 14,5 év. A kérdőív elsődleges
more » ... elsődleges faktorstruktúrájának meghatározására feltáró faktoranalízist végeztünk főkomponens-analízis alapján Varimax-forgatással. A validáláshoz a Mentalizációs Kérdőívet (MK) és a Mentalizációs Igény Kérdőívet (MI) használtuk fel. Eredmények: A Reflektív Funkció Kérdőív magyar változatában (RFQ-H) az eredeti kérdőívtől eltérő, háromfaktoros skálaszerkezetet kaptunk: (1) bizonytalan mentalizáció, a saját és mások mentális állapotával kapcsolatban megélt bizonytalanságot vagy zavarodottságot jelzi; (2) túlzott magabiztosság, a mások mentális állapotával kapcsolatos túlzott magabiztosságot fejez ki, a pszichés ekvivalenciára utal; és az (3) érzelmi elárasztottság faktor az átgondo latlan cselekvésekre utaló tételeket tartalmazza. A három faktor együttesen a csökkent mentalizáló kapacitást jelzi úgy, hogy az első és a harmadik skálán az alacsonyabb szintű mentalizálás jelölődik, míg a második skála a nem mentalizáló módok azonosítására alkalmas. A skála belső megbízhatósága jó, a teljes skála Cronbach-α-mutatója 0,79. Következtetések: A Reflektív Funkció Kérdőív 15 tételes magyar verziója ígéretes mérőeszköznek bizonyul a mentalizáció színvonalának mérésére.
doi:10.17627/alkpszich.2020.3.55 fatcat:trtj5qqumfdfzcv434opoqkjsu