Wizerunek papieża Franciszka na łamach tygodnika "Newsweek Polska" w 2013 roku [chapter]

Anita Monika Frankowiak
2019 Papież Franciszek i współczesność : z refleksji nad fenomenem komunikowania się  
Wizerunek papieża Franciszka na łamach tygodnika "Newsweek Polska" w 2013 roku prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie W przypadku badania wizerunku papieża Franciszka ukazywanego na łamach jednego z najczęściej kupowanych tygodników opinii należy wziąć pod uwagę psychologiczne uwarunkowania jego dalszego przetwarzania przez opinię publiczną i dziennikarzy, a także trwałość oraz intensywność danej informacji (czas jej trwania), a przede wszystkim jej
more » ... kt komunikacyjny (szczególnie w odniesieniu do szeroko komentowanej edukacji medialnej w nauczaniu społecznym Franciszka). Jak podaje Marcin Łączyński, "wizerunek jest kategorią intuicyjną. Słowo wizerunek może oznaczać zarówno obraz, zdjęcie czy inną graficzną reprezentację przedmiotu czy osoby, ale równie dobrze może się on odnosić do reprezentacji przedmiotu/osoby w umyśle postrzegającej go osoby, jak i do wszystkich elementów składowych tej reprezentacji z osobna" 1 . Franciszek w pełni świadomie zarządza komunikacją z mediami, a więc także swoim wizerunkiem.
doi:10.15633/9788374387675.15 fatcat:ewepjt2qczdtxn25ak3b7cbyuq