OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF A SELECTIVE PELARGONIUM GRAVEOLENS L'HÉR. DRY EXTRACT WITH POTENTIAL THERAPEUTIC ACTIVITY IN METABOLIC DISEASES

ALEXANDRA FILARETA NEAGU
2018 Farmacia  
The aim of our study was the obtaining, phytochemical characterization, evaluation of antioxidant activity and cytotoxic effects of a selective dry extract obtained from indigenous Pelargonium graveolens L'Hér (rose geranium, rose scented geranium) aerial parts, with potential therapeutic activity in metabolic diseases (diabetes mellitus, dyslipidaemia). Rose geranium flowers, leaves and aerial parts quality were determined by means of spectrophotometric methods (quantitative determination of
more » ... thocyanins, total phenolic content, flavones and phenolcarboxylic acids). The dry selective extract (obtained in 50% ethanol) contains: 0.45 g anthocyanins (expressed as cyanine chloride)/100 g dry extract and 45.73 g total phenolic content (expressed as tannic acid equivalents)/100 g dry extract. HPLC (high performance liquid chromatography) analysis revealed the presence of epigallocatechin and catechin derivatives. The dry extract antioxidant capacity was assessed using ABTS •+ (2,2 ' -azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) free radical scavenger activity and ferric reducing power assay. Antioxidant activity was expressed as EC 50 (µg/mL) (which represent the dry extract's concentration that inhibited 50% of ABTS •+ activity/ the concentration that provides 0.5 absorbance for ferric reducing power assay -EC 50 = 17.53 µg/mL/EC 50 = 74.43 µg/mL). The extract induced dose and time dependent cytotoxic effect against Daphnia magna invertebrates. Our preliminary results offer encouraging premises for obtaining a phytomedicine with potential therapeutic effect in metabolic diseases. Rezumat Scopul lucrării a constat în obţinerea, caracterizarea fitochimică şi evaluarea activităţii antioxidante a unui extract uscat, selectiv obţinut din părţi aeriene de Pelargonium graveolens L'Hér (muşcată), cu potenţială activitate în tratamentul afecţiunilor metabolice (diabet zaharat, dislipidemie). Calitatea produselor vegetale (flori, frunze, parţi aeriene) a fost determinată prin metode spectrofotometrice (determinări cantitative pentru polifenoli totali, antociani, flavone, acizi fenolcarboxilici). Extractul hidroalcoolic uscat (obţinut în etanol 50%) conţine 45,73 g polifenoli totali (exprimaţi în echivalenţi de acid tanic)/100 g extract uscat şi 0,45 g antociani (exprimaţi în echivalenţi de clorură de cianidol)/100 g extract uscat. Analiza HPLC (cromatografie de lichide de înaltă performanță) a evidenţiat prezenţa derivaţilor de catechol şi a epigalocatecholului. Activitatea antioxidantă a extractului a fost determinată pe baza capacităţii de scavenger a radicalului liber ABTS •+ (acidul 2,2'-azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfonic) şi pe baza capacităţii de reducere a ferului. Capacitate antioxidantă a fost evaluată pe baza EC 50 (µg/mL) (concentrația extractului care inhibă cu 50% activitatea radicalului liber/concentrația la care absorbanța are valoarea 0,5 pentru capacitatea de reducere a ferului -EC 50 = 17,53 µg/mL/EC 50 = 74,43 µg/mL). Toxicitatea extractului asupra nevertebratului Daphnia magna a fost dependentă de concentraţia şi timpul de incubare utilizat. Rezultatele obţinute oferă premise încurajatoare pentru obţinerea unui fitopreparat cu potenţiala utilizare în tratamentul afecţiunilor metabolice.
doi:10.31925/farmacia.2018.4.5 fatcat:2jh7ahaitnbxpf4de3rsmucxbm