Selected Events Held by Gdynia as a Territorial Marketing Instrument in the Opinion of its Residents
Wybrane eventy Gdyni jako instrument marketingu terytorialnego w ocenie mieszkańców miasta

Romuald Zabrocki
2016 Marketing i Zarządzanie  
Kody JEL: M31, R11 Słowa kluczowe: marketing terytorialny, event marketing, miasto, mieszkańcy Streszczenie. Marketing miast jest istotnym elementem marketingu terytorialnego, znacząco wpływającym na budowanie ich wizerunku i promocję. Specyficzną formę pakietu narzędzi promocji miast, skierowaną zarówno do odbiorcy zewnętrznego, jak i do własnych mieszkańców, stanowi event marketing, rozwijany często na bazie masowych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. W artykule
more » ... ykule zaprezentowano postawy mieszkańców Gdyni wobec wybranych eventów kulturalno-rozrywkowych miasta. Gdynianie uznali tego typu wydarzenia za ważną formę promocji miasta, wskazując na płynące z nich korzyści oraz zagrożenia. Określili wartości promowane przez poszczególne eventy oraz ocenili ich znaczenie w ogólnej strategii marketingowej miasta. Wprowadzenie Marketing miejsc, w tym marketing wydarzeń, stały się obecnie znaczącym narzędziem rozwoju miast i regionów, mając za zadanie budowanie atrakcyjnego wizerunku oraz silnej marki produktów terytorialnych (Cieślikowski, Kantyka, 2015, s. 29-41). Idea marketingu miejsc wykracza daleko poza tradycyjny obszar zarządzania i rozwoju miastem czy regionem. Jej cechą jest multidyscyplinarność oraz integracja marketingowa w obszarach kultury, turystyki, biznesu, jakości życia oraz nauki. Elementem finalnym jest pożądany, zespolony wizerunek miejsca, budowany przez m.in. świadomie kreowaną tożsamość marki miejsca, jej
doi:10.18276/miz.2016.45-23 fatcat:pjbovelgbnd4xkjdyw3j4zn6py