Amniotic Band Syndrome (distruption)

Edi Hartoyo, Ari Yunanto
2016 Sari Pediatri  
Amniotic band syndrome (ABS) merupakan kelainan genetik yang mempunyai variasiyang luas. Insidens ABS sekitar satu per 10000 kelahiran hidup. Selama ini telahdilaporkan sekitar 600 kasus di luar negeri. Sindrom ini meliputi kepala asimetrismeningoensetalokel, eksoftalmus, kekeruhan kornea, facial cleft bilateral, gnatopalatosisis,pseudosindaktili dan kelainan organ dalam berupa omfalokal dan gastrosisis. Dilaporkanseorang bayi laki-laki baru lahir dengan diagnosis amniotic band syndrome di RSUDUlin Banjarmasin.
doi:10.14238/sp5.2.2003.49-51 fatcat:hgf2luplyrdnxf3iooe7d3ve24