Axiological Education and Upbringing to Values as a Basis for Building a School as a Community of Life, Work and Service
Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom podstawą budowania szkoły jako wspólnoty życia, pracy i służby

Krystyna Chałas
2019 Prima Educatione  
doi:10.17951/pe.2018.2.11-22 fatcat:pssuzgejszahjm3ci3vp7h3sjy