Rada Naukowa

Stanis³aw Achremczyk, Arnold Bonn, Daniel Beauvois, Stefan Hartmann, Berlin, Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew, Olsztyn, Janusz Jasiñski, Roman Jurkowski, Norbert Kasparek, Andrzej Korytko, Aleksandr Kraucewicz (+30 others)
unpublished
fatcat:hdxrr74xqvh5hppovu5kmbaezm