Okul Öncesi Çocuklarda Fiziksel Uygunlukla Doğum Ağırlığı, Gelir Düzeyi ve Okul Süresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Halil Alkan, Akmer Mutlu
2019 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Bu çalışmadaki amacımız okul öncesi çocukların doğum ağırlığının, sosyo-ekonomik durumun ve okul süresinin fiziksel uygunlukla ilişkisini araştırmaktır. Çalışma Muş İl Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ana sınıflarında bulunan, 4-6 yaş aralığındaki 212 sağlıklı çocuklarda yapıldı. Çocukların sosyodemografik ve doğum özellikleri kaydedildikten sonra çocukların fiziksel uygunluklarını değerlendirmek için bu yaş aralığına özel geliştirilen PREschool Physical FITness (PREFIT) test
more » ... PREFIT) test bataryası kullanıldı. Çocukların okulda geçirdikleri toplam dönem sayısı kaydedildi. Çocukların fiziksel uygunlukları ile okuldaki dönem süresi arasında ilişki bulunmuştur (p<0.05). Okul öncesi çocuklarda doğum ağırlığının ve ailenin gelir düzeyinin çocukların fiziksel uygunluklarını etkilemediği bulunmasına rağmen, okulda geçirilen sürenin artmasıyla çocukların fiziksel uygunlukları artmaktadır.
doi:10.18506/anemon.520685 fatcat:lvtabcn4gjhaxlhpjpbdlhqloy